Zásady ochrany osobních údajů | Machač fashion

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Společnost Machač fashion, se sídlem Chelčického 686, Rosice (Pardubice VII), 533 51 Pardubice, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, spisovná značka C 40838 zpracovává v případě odpovědi na dotaz podaný pomocí kontaktního formuláře, nebo zaslání odkazu a informací o autě na email ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení,
  • email,
  • a telefon.
 2. Jméno, příjmení, email a telefon je nutné zpracovat pro odpověd na dotaz podaný pomocí kontaktního formuláře, nebo zaslání odkazu a informací o autě na email. Tyto osobní údaje budou společností Machač fashion zpracovávány po dobu 6 měsíců.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Machač fashion tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Media Heroes s.r.o.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V České Třebové dne 25.5.2018